Huurdersvereniging WOON over onderzoek: "Huurders zitten helemaal klem door stijgende huur en woonlasten."

Haren - "De huren niet omhoog, is een uitspraak die in niet voor mijn rekening ga nemen," zegt woordvoerster Baukje van Warners van Stichting Woonborg.  De corporatie houdt nog een slag om de arm. De woningcorporatie zegt wel geschrokken te zijn van de uitkomsten van het onderzoek naar de woonlasten" van zes woningcorporaties in Drenthe en Haren. Daaruit blijkt dat veel huurders de huur niet of nauwelijks meer kunnen opbrengen. "We gaan kijken wat we er met zijn allen aan kunnen doen."

Jelly van den Bosch van Algemene Huurdersvereniging WOON is meer uitgesproken: "Wij worden hier helemaal niet vrolijk van. Het onderzoek onderstreept nog eens met getallen wat wij al jaren van onze huurders horen. Sommige huurders zitten helemaal klem. Die getallen zijn toch nog harder aangekomen dan menigeen dacht. Het verbaast ons eigenlijk hoe ver bestuurders van de werkelijkheid staan, dat ze hier vaak geen weet van hebben. Al die voedselbanken zijn er toch niet voor niets?"

Huurverhoging

WOON vroeg bij de jaarlijkse huurverhoging 2014 al om rekening te houden met de minima. Een verhoging van 40 euro huur is veel, als je een inkomen hebt van 900 euro. Vooral als dat jaar na jaar gebeurd en alle andere lasten ook jaarlijks omhoog gaan en je inkomen niet. In september bood WOON daarover een petitie aan bij Woonborg. Bij die gelegenheid vroeg Van den Bosch zich hardop af, of we nog in een beschaafd land wonen. De afgelopen jaren zijn de huren minimaal 4% gestegen, en gemiddeld zo'n 10% in twee jaar, terwijl de inflatie in 2013 slechts 2,5% was, en in in 2014 slechts 1%. Omdat veel lonen en uitkeringen zijn bevroren of zelfs omlaag gaan, zijn de stijgende woonlasten voor veel mensen steeds moeilijker op te brengen. Velen zijn de helft van hun inkomen kwijt aan de woonlasten en houden daarnaast nauwelijks geld over om van te leven.  Uit het onderzoek blijkt dat het laatste waar huurders op bezuinigen de medische kosten zijn. Toch zegt nu zo'n twintig procent dit te doen.

Intentie

Baukje van Warners: "Of we als Woonborg landelijke stappen gaan zetten, weet ik niet. Misschien via onze landelijke vereniging Aedes. Maar in principe willen we dit lokaal oplossen. We gaan nu verder in discussie. Wat betekenen de uitkomsten van dit onderzoek voor ons gebied? Volgens Van den Bosch van WOON is het  wel de informele intentie van Woonborg om bij de komende huurronde de minima te ontzien, maar dat zal eerst de raad van commissarissen zich over de kwestie moeten buigen. Woonborg wil in ieder geval voor de komende ronde van huurverhogingen - juli 2015 - meer duidelijkheid over haar beleid.

Ver van de werkelijkheid

Van den Bosch van WOON: "Onze indruk is dat men bij Woonborg ook wel degelijk geschrokken is. Dit laat ook directies niet koud, en Woonborg lijkt hierbij voorop te lopen. Het gaat er nu om, om stappen te ondernemen. Een woningcorporatie heeft als primair doel het bieden van betaalbare woningen. Maar vergeet niet dat het om meer gaat. Ook gemeenten spelen een rol in de woonlasten. We gaan daarom gemeenten benaderen om in actie te komen. Donderdag is er bijvoorbeeld begrotingsraad in Haren. Daar gaan we inspreken. Nogmaals: het verbaast ons hoever bestuurders van de werkelijkheid staan, dat ze zich niet of nauwelijks niet bewust zijn van deze problematiek. We gaan ze daarom direct aanspreken. Ik neem aan dat ze nu wel zullen luisteren naar de signalen omdat die nu worden onderbouwd met harde cijfers. Gemeenten zullen maatregelen moeten nemen in de zin dat ze gemeentelijke belastingen verlagen of kwijtschelden. Ook kunnen ze bouwgrond goedkoper aanbieden, zodat sociale huur goedkoper gebouwd kan worden. Er zijn ook gemeenten die bijzondere bijstand bieden in probleemgevallen."