Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied vastgesteld en de inspraak in

Haren - Burgemeester en wethouders hebben op 3 november het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Het buitengebied omvat het gehele landelijke gebied van Haren met uitzondering van het Paterswoldsemeer en de dorpskommen van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren.

Belangrijk voor eigenaren Het bestemmingsplan regelt het bouwen en het gebruiken van percelen in het buitengebied en is bedoeld voor de bescherming van landschappelijke waarden. Het plan is een actualisatie van het vorige bestemmingsplan, waarbij het bestaande legale gebruik en bouwen op percelen niet of nauwelijks verandert. Ook wordt er ruimte geboden voor nieuwe ontwikkelingen zoals het uitoefenen van een bedrijf of beroep aan huis of het starten van een bed en breakfast. In het bestemmingsplan wordt daarnaast ook aandacht besteed aan de woon- en leefomgeving en bescherming van natuur en de kwaliteit van het landschap. Een belangrijk onderdeel is dat er meer aandacht komt voor de inpassing van paardenbakken en de bescherming van karakteristieke panden. Kortom, het plan is een belangrijk document voor iedere gebruikeren of eigenaar van percelen in het buitengebied. Start inspraak voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren De inspraakprocedure wordt gepubliceerd op de website www.haren.nl en op de gemeentepagina in het Harener Weekblad. Het plan ligt vanaf 7 november zes weken ter inzage in het gemeentehuis en kan worden ingezien op de gemeentelijke website of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien tijdens twee inloopavonden op 19 en 26 november  in het gemeentehuis van Haren tussen 17.00 en 20.00 uur. Aanpassingen Na de inspraakperiode worden de reacties beoordeeld en zal een Nota inspraak en overleg worden opgesteld. In deze nota wordt vermeld of de reacties leiden tot aanpassingen van het bestemmingsplan.