Provincie tikt Haren op de vingers: geen verder uitstel herindeling Haren, zelfstandigheid uitgesloten

Groningen - Het College van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen tikt de gemeente Haren nogmaals op de vingers. Van zelfstandig blijven (stand alone) kan geen sprake zijn. Bovendien mag de beslissing over de herindeling en de te kiezen fusiepartner (Groningen en Ten Boer) niet uitgesteld worden, zoals de gemeenteraad van Haren dat wil.

Het College van GS stuurt daarover een brief naar de gemeente Haren. De exacte inhoud daarvan is nog niet bekend, maar de strekking wel, die kunt u onder aan dit artikel lezen in de woorden van GS. Piet Snot Vanavond is het volle bak bij de avond over de bestuurlijke toekomst van Haren. De gemeente intensiveert het proces rond de bestuurlijke toekomst met open-spacebijeenkomsten en huis-aan-huisinformatie. Dit alles in het kader van meningvorming, burgerparticipatie en het creëren van draagvlak. Dat draagvlak voor een fusie met de stad  'van onder op' lijkt er in Haren niet te zijn.Krijgt de provincie haar zin, dan vindt het hele inspraakproces rond de herindeling plaats voor Piet Snot. Aanvulling: RTV Noord Op RTV Noord zegt gedeputeerde Bote Wilpstra (D66) dat hij met de gemeente Haren de afspraak heeft dat Haren voor het eind van het jaar een beslissing neemt. Wilpstra wil Haren aan deze afspraak houden. Hij zegt 'heel ver te kunnen gaan' als Haren dat niet doet: 'Dan beraden we ons op de vraag wat we moeten doen. We kunnen natuurlijk heel ver gaan, maar daar wil ik niet op vooruit lopen.' Hier vindt u de reactie van wethouder Michiel Verbeek

Passage uit de besluitenlijst van de provincie Groningen over de herindeling van Haren:

 GS sturen een brief aan het college van B. en W. van de gemeente Haren waarin word ingegaan op de stukken van B. en W. die geagendeerd staan voor de raadsvergadering van 24 november over het verdere proces "bestuurlijke toekomst Haren". GS stellen dat het niet overeenkomstig is met de gemaakte afspraken is dat B. en W. voorstellen de oriëntatiefase van het proces te verlengen. Ook wijzen GS erop dat een uitkomst waarbij de gemeente Haren kiest voor een "stand alone" positie, niet past binnen de door Provinciale Staten vastgestelde criteria en uitgangspunten voor de toekomstige bestuurlijke indeling van de provincie Groningen.. http://youtu.be/a9BCmOY4aIs