Mathilde Stiekema bestuurslid Vereniging Nederlandse Gemeenten

Haren - gemeenteraadslid Mathilde Stiekema is benoemd tot bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat gebeurde 17 november in Den Haag tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Ze is bestuurslid op persoonlijke titel.

Stiekema is fractieleidster van het CDA in de Harense gemeenteraad.

VNG

De VNG behartigt de belangen van alle 403 Nederlandse gemeenten, waaronder ook Curaçao, Bonaire, Saba en Aruba vallen. Daarnaast heeft de VNG een platformfunctie en is ook dienstverlenend. Het VNG bestuur vergadert minimaal een keer per maand in Den Haag en is naast het geven van adviezen en het maken van modelverordeningen voor nieuwe wetgeving ook onderhandelingspartner van de ministeries en het parlement.

Kleine gemeenten en economie/regionale arbeidsmarkt

Behalve de reguliere taken heeft het VNG bestuur een agenda 2020: wat hebben gemeenten nodig om sterker en krachtiger te worden? Stiekema is belast met twee onderzoeken: * de rol van kleine gemeenten, dat onderzoek zal ze samen met de burgemeester van Nijmegen uitvoeren en het onderzoek * de economische ontwikkeling en regionale arbeidsmarkt samen met de burgemeester van Goes, aangezien zowel Zeeland als Groningen beide te maken hebben met krimp. Door deze benoeming is Mathilde Stiekema ook nauw betrokken bij de regionale afdeling de VGG, de vereniging van Groninger gemeenten, in totaal 23.