PvdD wil aanpak A28 omwille van veiligheid otters

Groningen - De Partij voor de Dieren wil dat de Provincie voorziet in een veilige oversteek voor otters en andere dieren op de A28. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

De A28 doorsnijdt een enorm natuurgebied, deels Natura 2000. Behalve één van de twee otters die in de Onlanden was gesignaleerd,  zijn hier ook bevers, reeën en een boommarter gesneuveld.

Natuur kerntaak Provincie


Volgens Kirsten de Wrede, Statenlid van de Partij voor de Dieren, is de aanpak van deze zaken niet meer dan logisch. “Natuur is een kerntaak  van de Provincie en het college heeft zelf aangegeven, te streven naar behoud van de otter. Het is eigenlijk vreemd dat ze nog niet begonnen zijn.”

Afschuiven van verantwoordelijkheid


Volgens De Wrede kan het afschuiven van verantwoordelijkheid hieraan ten grondslag liggen. De A28 is een rijksweg, maar staatssecretaris Dijksma heeft onlangs gezegd dat verkeersmaatregelen voor de otter door provincies moeten worden genomen. Afgelopen jaar is een derde van het aantal otters in Nederland doodgereden.

Andere verkeersknelpunten


De partij wil dat ook andere verkeersknelpunten voor de otter in Groningen worden aangepakt. Voorts wil De Wrede informatie over de monitoring van de visstand en  de eventuele aanwezigheid van otterstopgrids voor palingfuiken in het Lauwersmeer.

Herintroductie van soorten


De Partij voor de Dieren  is geen voorstander van gedwongen herintroductie van uitgestorven soorten, maar nu de otter een levensvatbare populatie heeft in Nederland,  verdient het dier onze bescherming, aldus De Wrede.