HSVB gezellige club vol ambities | Dorpsclubs in de gemeente Groningen

HAREN - De gemeente Groningen is na de samenvoeging met de gemeenten Ten Boer en Haren enkele tientallen dorpen rijker, en dus ook een groot aantal dorpsclubs. Basketbalclub HSVB uit Haren opent onze nieuwe rubriek ‘Dorpsclubs in de gemeente Groningen’.

Het nog jonge, in 1988 opgerichte HSVB heeft haar thuisbasis in Sportcentrum Scharlakenhof. De club telt ruim 170 leden verdeeld over 14 teams, waaronder Martini Sparks dat uitkomt in de vrouweneredivisie en dat is gevormd uit talentvolle speelsters uit de opleiding van HSVB, toptalenten uit het Noorden en de rest van het land. Margo Koning en voorzitter ad-interim Giovannie Koningferander vertellen wat meer over hun club.

Wat maakt HSVB speciaal?

,,We zijn een ambitieuze, gezellige, iets kleinere vereniging waarin iedereen in verbinding staat met elkaar, waardoor veel persoonlijke aandacht mogelijk is. Het blijkt dat dit gewaardeerd wordt door spelers en ouders. De leden vragen, het bestuur doet alles wat mogelijk is om ideeën en wensen van de leden te vervullen.”

Welke sportieve ambities hebben jullie?

,,Wij willen zo breed mogelijk én op een zo hoog mogelijk niveau de basketbalsport beoefenen, waarbij de continuïteit zowel op sportief als bestuurlijk niveau voor een lange termijn wordt gewaarborgd. Zonder brede onderkant kun je niet bouwen naar de top.”

,,Het zou mooi zijn als clubs per leeftijdscategorie minimaal twee teams kunnen bieden, waardoor de talenten die dat willen in een eerste team kunnen spelen en anderen die geen topsport ambiëren op hun eigen niveau kunnen blijven trainen en spelen. Nu zijn er vaak te grote verschillen qua niveau per team omdat er maar één team in een bepaalde leeftijdscategorie is.”

Wat speelt er momenteel binnen de club?

,,Kortgeleden is er op ons initiatief een meeting geweest in Haren met een aantal clubs uit het Noorden over samenwerking in het vrouwenbasketbal. Er is al jaren een tekort aan vrouwen in onze sport. Het blijkt dat er sowieso al op korte termijn gezamenlijke activiteiten kunnen worden ondernomen, zonder elkaar in de weg te zitten. Dan gaat het met name over breedtesport. Denk daarbij aan het uitwisselen van trainers en speelsters, alleen al om van elkaar te leren. Het opleiden van trainers kan gezamenlijk opgepakt worden. Ook kunnen we activiteiten per club inzichtelijk maken, waardoor we de vruchten van elkaar kunnen plukken. Dit vergt een andere manier van denken.”

,,Een tweede punt dat bij ons speelt, is, zoals bij veel verenigingen, een tekort aan kader. Het lijkt erop alsof we de weinige vrijwilligers díe er nog zijn misschien wel moeten betalen omdat ze zo ontzettend veel uren maken. Buiten de contributies hebben we weinig tot geen inkomsten. Wij hebben niet zoals de meeste voetbal- en hockeyclubs een kantine waar we flinke winst uit kunnen halen. Sponsors willen zich de laatste jaren niet meer voor langere tijd binden. Voor topsport lukt dat nog wel. Maar zonder breedtesport geen topsport.”

,,Een derde punt van zorg is het tekort aan ruimte in sporthallen voor basketbal in en rondom de stad. Je kunt niet in een gymzaal spelen.”

Wat is jullie droomwens?

,,Dat de basketbalsport - met name aan de vrouwenkant - weer een gezonde basis heeft in het Noorden en dat de clubs elkaar gaan zien als partners in plaats van concurrenten. Daarnaast dat de Martini Sparks na hun eerste ontwikkeljaar in de eredivisie gaan uitgroeien tot een kampioenskandidaat. De mogelijkheden zijn er zeker.”