Mirjam Wijnja nieuwe fractievoorzitter GroenLinks Groningen

GRONINGEN - Mirjam Wijnja uit Ten Boer is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Groningen. De 37-jarige Wijnja was tot de gemeentelijke herindeling fractievoorzitter voor GroenLinks in Ten Boer. Zij werd unaniem gekozen door de fractie.

Mirjam Wijnja kwam in de raadsvergadering van woensdagavond voor het eerst in actie als fractievoorzitter. ,,Wij zijn trots op het resultaat dat vandaag voor ons ligt: een groen, duurzaam en sociaal coalitieakkoord", zei zij bij die gelegenheid.

,,Een akkoord waarin de coalitie duidelijke keuzes maakt. En dat is belangrijk, want vraagstukken als klimaatverandering, verduurzaming, een gezonde groene gemeente, het tegengaan van armoede en het overbruggen van de eerdergenoemde kloof vragen allemaal om ambitie en scherpe keuzes.”

Glimina Chakor

In dezelfde raadsvergadering nam Glimina Chakor afscheid als fractievoorzitter. Zij is wethouder in het nieuwe college van B en W.

De onlangs gepensioneerde Jan Visser wordt woensdag 27 februari geïnstalleerd als raadslid. Hij neemt Chakors plek in de raad in.