Gerben Brandsema nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie

GRONINGEN - Gerben Brandsema (32) is de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Groningen. Hij volgt Inge Jongman op die wethouder is geworden in het nieuwe college.

Gerben Brandsema is sinds 2013 als steunfractielid actief voor ChristenUnie. Hij is de afgelopen drie jaar bovendien commissiewoordvoerder geweest.

,,Ik kijk ernaar uit om me de komende periode in te zetten voor de nieuwe gemeente Groningen”, zegt Brandsema. ,,Na zeventig jaar oppositie maken we voor het eerst deel uit van de coalitie, een nieuwe positie voor ons waar we dankbaar voor zijn. We blijven ons inzetten voor een bloeiende gemeente waar we oog hebben voor elkaar.”

Peter Rebergen

Omdat Inge Jongman plaatsneemt in het college, schuift Peter Rebergen uit Ten Boer door naar de positie van raadslid. Hij was voor de herindeling fractievoorzitter van de ChristenUnie in Ten Boer.

Hij weet wat in Ten Boer en omgeving leeft en heeft onder meer het aardbevingsdossier in zijn portefeuille. ,,Inwoners die de gevolgen van de gaswinning ervaren, moeten de steun ervaren vanuit de politiek", zegt hij hierover. ,,Dat geldt voor zowel de schadeafhandeling als de versterking. We willen dat mensen die al lang wachten op duidelijkheid verder kunnen.”