Het einde van de zomertijd, en dan?

Groningen - Chronobioloog Marijke Gordijn houdt op donderdag 21 maart een lezing in het Academiegebouw (Broerstraat 5) over de voor- en nadelen van de zomertijd en geeft aan wat volgens chronobiologen de beste optie is.

Elk voor- en najaar bezorgen we onszelf een kleine jetlag door de klok voor- en achteruit te zetten. Kunnen we ons die ellende besparen als we de zomertijd afschaffen?Of moeten we juist de zomertijd aanhouden? De EU heeft onlangs besloten dat het aan de lidstaten is om zelf een beslissing te maken. De avond begint om 20.00 uur en de voertaal is Engels. 

Het fenomeen zomertijd is in 1977 in Nederland geïntroduceerd als een van de oplossingen voor de oliecrisis. Door de klok vooruit te zetten hoopte de overheid dat men energie kon besparen door het uur extra licht dat het opleverde. Maar veertig jaar later is het niet zeker of deze maatregel wel zo effectief is, zowel op economisch gebied als wat betreft het effect dat deze tweejaarlijkse jetlag op onze gezondheid heeft. Het debat over de effectiviteit en een eventuele afschaffing van zomertijd wordt niet alleen binnen onze landsgrenzen gevoerd: in augustus 2018 besloot de EU de zomertijd te heroverwegen. Wat is de beste keuze voor onze ‘nieuwe’ permanente tijd? Op welke argumenten moeten we deze keuze laten berusten? Moeten we de eenheid tussen landen behouden of weegt het belang van de veiligheid en gezondheid van de burgers zwaarder?

Marijke Gordijn is oprichter, aandeelhouder en senior wetenschapper van Chrono@Work waar ze zich richt op het verbeteren en toepassen van chronobiologische kennis in de maatschappij. Na het afronden van haar Master Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen werkte ze meer dan 25 jaar als onderzoeker gespecialiseerd in humane chronobiologie en slaap, zowel bij de vakgroep Chronobiologie van de RUG als op de afdeling Psychiatrie van het UMCG.