Een mooie verkiesbare plek

HAREN - Harener Jacob Boonstra haalde de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen niet, maar hij waagt een nieuwe kans en staat op de kieslijst voor het CDA voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Wat beweegt hem?

“Ik werk bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), politiek is mijn hobby en ontwikkelingswerk mijn passie”. Boonstra was in oud-gemeente Haren fractievoorzitter van het CDA. Hij heeft een uitdagende baan als management controller op de RUG. Als World Servant zet hij zich in voor ontwikkelingswerk. In de politiek wil hij zijn bijdrage leveren op provinciaal niveau. “Ik mag het nu in een andere setting proberen en sta op plaats 5, een mooie verkiesbare plek!”

Wat is jouw persoonlijke kracht? “Mijn kracht ligt bij het samenwerken met verschillende partijen. Daar is mijn handelen op afgestemd. In mijn functie als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Haren en bij World Servants Haren heb ik dit laten zien. Ook bij de provincie wil ik dit voortzetten. Dus met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties een brug slaan om dingen te verwezenlijken.”

Waarom is World Servants Haren zo belangrijk voor jou? “Ik zet mij sinds 2012 in voor ontwikkelingswerk. Samen met andere World Servants en de lokale bevolking bouwen we klaslokalen. We stimuleren zo de scholing en helpen de bevolking het project te omarmen. Mijn eerste reis ging naar Bolivia en deze zomer ga ik met maar liefst 10 jongeren uit Haren naar Malawi.”

De provincie is op veel thema’s actief, zoals leefbaarheid. Hoe zie jij dat? “Ik weet goed wat er speelt in Haren en de andere dorpen. Je moet durven faciliterend te zijn. Hierbij leg je veel initiatief bij de samenleving, als provincie ga je daar dan achterstaan. Dit is ook zo gegaan bij het behoud van De Rieshoek in Noordlaren, daar heb ook ik mij voor ingezet. Dit werd gedragen door gemeente én Provincie. Samen hebben we dit kunnen bereiken. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en daar wil ik achterstaan.” “Zo maakt de Statenfractie van het CDA zich ook sterk voor de Kansrijke Leerweg. Door de samenwerking tussen de Provincie en ondernemers zijn er maar liefst 160 man aan werk gekomen.”

Wat betekent jouw geloof voor je als Christen in de politiek? “Het is voor mij van toegevoegde waarde, het geeft me rust en vertrouwen. Je kan er op terugvallen en het geeft verbinding. Maar het is geen voorwaarde, hoewel ik het iedereen gun. In de politiek gebruik ik het niet om te evangeliseren.”

Meer informatie over Jacob Boonstra vind je op www.jacobboonstra.nl.

Kirsten van der Weide