'Zij/hij staat tussen de mensen en is een energieke doorzetter'

Regio - Wat voor soort burgemeester moet de opvolger van Peter den Oudsten zijn? Zij/hij moet tussen de mensen staan, heeft ruime bestuurlijke ervaring en natuurlijk overwicht en is een energieke doorzetter. Dat staat in de concept-profielschets voor de nieuwe burgemeester van Groningen.

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft de concept-profielschets vastgesteld. Tijdens de extra raadsvergadering op woensdag 20 maart stelt de gemeenteraad officieel deze profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. Dat gebeurt in aanwezigheid van Commissaris van de Koning in Groningen René Paas. Daarna begint de sollicitatieprocedure. De vertrouwenscommissie met
vertegenwoordigers van alle twaalf politieke partijen in de gemeenteraad gebruikt de profielschets voor de sollicitatiegesprekken met kandidaten.

Inwonersraadpleging

In de profielschets staan de vaardigheden en eigenschappen die de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen moet bezitten. De inwoners hebben via een inwonersraadpleging mee kunnen denken over de concept-profielschets. Tientallen inwoners hebben via de gemeentelijke website, social media, mail of per brief op de concept-profielschets gereageerd. In algemene zin is er waardering voor de inhoud van de concept-profielschets. Sommige respondenten zeiden nog wel iets te missen en kwamen met suggesties. “Maar veel van de door respondenten genoemde gewenste eigenschappen en vaardigheden zijn soms iets anders geformuleerd al wel terug te vinden in de tekst”, aldus de vertrouwenscommissie. “De reacties kunnen dan ook vooral als ondersteuning van de concept profielschets worden beschouwd.” Ze hebben geleid tot een enkele aanpassing en aanvulling op de tekst van de concept-profielschets.

Zij/hij

Wat opvalt is dat er nadrukkelijk om een vrouw als nieuwe burgemeester wordt gevraagd. De vertrouwenscommissie is van mening dat er door het gebruik van ‘zij/hij’ in de tekst geen aanleiding is de concept-profielschets aan te passen. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad dankt alle inwoners die hebben gereageerd op de concept-profielschets hartelijk voor hun bijdragen. De commissie
waardeert hun betrokkenheid bij het proces voor een nieuwe burgemeester zeer.

De concept-profielschets is, naast andere stukken, te vinden op de agende voor de extra raadvergadering van 20 maart.