Bisschop De Korte luidt klokken Sint-Jozefkathedraal

Groningen

Bisschop Gerard de Korte luidt zaterdag 16 januari om 12.00 uur de klokken van de Sint-Jozefkathedraal in Groningen.

Zo luidt hij letterlijk de actie 'Kerkbalans' in. Dit is een jaarlijkse actie waarbij kerkgenootschappen een financiële bijdrage vragen aan hun leden. Dankzij 'Kerkbalans' kunnen kerkgemeenschappen functioneren en hun maatschappelijke functie blijven vervullen.

Gerard de Korte

Gerard De Korte, de bisschop van Groningen en Leeuwarden: “In Nederland ontvangt de kerk, anders dan in onze buurlanden, geen steun van de overheid. De gelovigen moeten zelf zorgen voor de voortgang van het kerkelijk leven. De jaarlijkse actie 'Kerkbalans' is voor de meeste geloofsgemeenschappen een belangrijke bron van inkomsten. Ik hoop dat veel katholieken en andere christenen in het noorden ook in 2016 hun verantwoordelijkheid zien én nemen. Alleen met een gezond financieel fundament kunnen de parochies en kerkelijke gemeenten immers goed functioneren. Zo gaat de lof Gods door en kan concrete dienstbaarheid gestalte krijgen.”

Luiden kerkklokken

Anna Kruse, woordvoerder van het landelijke campagneteam: “Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is een plek om je geloof te vieren en te beleven, en ook een plek waar mensen zorgen voor een ander. Zonder steun redden de kerken het niet. Met het luiden van de kerkklokken vragen we kerkleden dus ook: geef voor de kerk in uw wijk, dorp of stad!” De actie 'Kerkbalans' wordt in zeker 15 Nederlandse steden ingeluid met het luiden van de kerkklokken.

Auteur

Marc Jansen