Nieuw licht op dekolonisatieoorlog in Indonesië in lezingenserie in Groningen

Groningen

In het Academiegebouw in Groningen gaat maandag 1 februari de lezingenserie 'Pijnpunten van een koloniale oorlog' van start.

In deze reeks werpen 3 sprekers een nieuw licht op de rol van Nederland in de dekolonisatieoorlog in Indonesië (1945-1949). De lezingen gaan over het gewelddadige optreden van Nederlandse militairen, de behandeling van Indië-weigeraars en de drijfveren van Indonesische vrijheidsstrijders.

Oorlogsmisdaden

Het spits wordt maandag 1 februari afgebeten door Gert Oostindie, directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. In zijn lezing 'Indië-veteranen: oorlogsmisdaden en lessen' gaat hij in op de vraag of ‘geweldsexcessen’ – een eufemisme voor oorlogsmisdaden – al dan niet uitzonderlijk waren. Op basis van een groot onderzoek naar gepubliceerde egodocumenten concludeert historicus Gert Oostindie dat dit geweld een structureel onderdeel was van de oorlogvoering.

Dubbellezing

Op deze lezing volgt een dubbellezing op maandag 8 februari. Antoine Weijzen houdt een voordracht, getiteld: 'De Indië-weigeraars: vergeten slachtoffers', Kester Freriks houdt een lezing met als titel 'Indonesische strijders: een diepgeworteld vrijheidsverlangen'. De lezingen, die zijn georganiseerd door Studium Generale Groningen, beginnen om 20.00 uur.

Auteur

Marc Jansen