Nieuwe kijk op verdwenen kloosters bij RHC Groninger Archieven

Groningen

Bij RHC Groninger Archieven in Groningen wordt woensdag 10 februari een bijeenkomst gehouden over recent kloosteronderzoek. Dit gebeurt onder de noemer 'Nieuwe kijk op verdwenen kloosters'. 

In 4 korte lezingen wordt getoond wat er de laatste jaren gedaan is om de verdwenen kloosters van Groningen en hun rol in het landschap weer zichtbaar te maken. Voor de pauze staat het klooster van Essen centraal, na de pauze de kloosters van Rottum en Aduard.

Proefsleuven-onderzoek in Essen

Oud-provinciaal archeoloog Henny Groenendijk gaat voor de pauze in op het proefsleuven-onderzoek dat in Essen plaatsvond. Het vrouwenklooster hier bleek gesticht op oudere akkers, zijn contouren waren nog goed vast te stellen en de gebouwen zagen er sober, maar zeker niet armetierig uit. Voor zijn masterscriptie reconstrueerde landschapshistoricus Marnix Deterd Oude Weme aan de hand van archivalia en (schets)kaarten het grondbezit van hetzelfde klooster. Dat bleek anderhalf maal zo groot als voorheen gedacht. Zo exploiteerde het klooster Essen venen bij Kropswolde.

Klooster in Rottum

Albert Gramsbergen vertelt over het klooster in Rottum. Samen met een andere oud-medicus onderzocht hij de ondergrondse kloosterfundamenten door middel van 7500 elektrische weerstandsmetingen. Op basis hiervan is het kloostercomplex gereconstrueerd in een animatie.

Abdij van Aduard

Een soortgelijke 3D-reconstructie, maar dan door een app en infopanelen, is er sinds kort voor de abdij van Aduard, ooit de grootste van Nederland. Historicus Jacob Loer laat zien hoe deze ‘herbouw’ tot stand kwam. Ook vertelt hij wat het project Aduard biedt in cultuur-toeristische zin. De bijeenkomst, die is georganiseerd door RHC Groninger Archieven, de cultuurhistorische vereniging Stad en Lande en de NGV afdeling Groningen, begint om 20.00 uur.

Auteur

Marc Jansen